JUMP TO CONTENT
Търсене

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия уебсайт и нашите услуги. За нас данните са основата за отлично обслужване. Най-важният ни актив обаче е доверието на нашите клиенти. Защитата на данните на клиентите и използването им само по начина, по който клиентите ни очакват, е наш приоритет номер едно. Съобщението за поверителност [на личните данни] по-долу има за цел да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и за Вашите права по отношение на това обработване съгласно Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), както и за други приложими разпоредби за защита на данните.

1. Обща информация

1.1 Отговорността за функционирането на този уебсайт е на МЕТРО АГ (МЕТРО AG), Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Германия (наричано за краткост „МЕТРО“, „ние“ или „нас“). 

1.2 Ако имате въпроси относно поверителността и защитата на данните, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, като използвате следните данни за контакт: МЕТРО AG, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, имейл: datenschutz@metro.de.

1.3 Настоящата политика за защита на личните данни обяснява как събираме, обработваме и използваме лични данни във връзка с предоставянето на нашия уебсайт. Личните данни са отделни детайли за Вашите лични или фактически обстоятелства. Ние обработваме Вашите лични данни, които събираме, съхраняваме и използваме, изключително в рамките на приложимите законови разпоредби.

1.4 Предприехме подходящи технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени срещу неразрешено разкриване, неправомерно използване, промяна и унищожаване. Служителите на МЕТРО са длъжни да спазват разпоредбите за защита на данните при работа с (лични) данни.

2.  Обработване на лични данни и предаването им на трети страни

2.1 Някои лични данни се събират автоматично чрез Вашето устройство (компютър, мобилен телефон, таблет и др.), когато използвате нашия уебсайт. Записват се IP адресът, използван в момента от Вашето устройство, датата и часът, типът на браузъра и операционната система на Вашето устройство и посетените страници. Това се прави за целите на сигурността на данните и за оптимизиране на нашето предложение, както и за подобряване на нашия уебсайт. Всякакви други анализи, с изключение анализ за статистически цели, и винаги в анонимна форма, се извършват само в рамките на тази политика за защита на личните данни. Тези лични данни се обработват въз основа на чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. е) от ОРЗД. Защитата на нашия уебсайт и оптимизирането на нашите услуги представляват законен интерес на МЕТРО. 

2.2 Ако се свържете с нас (например чрез формуляр за контакт), ние събираме, обработваме и използваме само личните данни, които сте ни предоставили и които са необходими за обработване и отговор на Вашето запитване. Правното основание за обработването е чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. б) от ОРЗД.

2.3 Можете да се регистрирате за нашето информационно предложение чрез отделен формуляр. Въз основа на избраните от Вас критерии за търсене ще бъде създадено индивидуално информационно предложение. При въвеждане на Вашия имейл адрес и даване на съгласие за използване на Вашите данни, ние ще Ви изпращаме редовно информационното предложение на този адрес. Изпращането на нашата информация става само с Вашето съгласие и се основава на чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. а) от ОРЗД. Можете да се откажете от получаване на информацията по всяко време чрез съответната връзка в долната част на всяко съобщение, което получавате от нас.

2.4 За да разрешим процедурите за обработване на данни, посочени в тази политика за защита на личните данни, ние използваме доставчици на услуги като лица, обработващи данни, по смисъла на чл. 28 от ОРЗД, например доставчици на услуги за изпращане на имейли, поддръжка и други услуги. Това са както външни доставчици на услуги, така и доставчици на услуги в рамките на МЕТРО, намиращи се в държави от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) и евентуално извън тях. Чрез договорни споразумения ние се грижим тези доставчици на услуги да обработват лични данни в съответствие с ОРЗД, за да се гарантира високо равнище на защита на данните, дори ако личните данни се предават в държава, където се прилага различно равнище на защита на данните, за което не съществува решение относно адекватно равнище на защита на Комисията на ЕС. Не се извършва по-нататъшно предаване на лични данни на други получатели, освен ако не сме законово задължени да го направим. За повече информация относно подходящите мерки за сигурност при международен трансфер на данни или копие от тях, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните.

3.  Бисквитки

Използваме така наречените бисквитки, за да направим нашите услуги привлекателни за посетителите и да позволим използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на Вашия браузъра (т.нар. бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на Вашето устройство и ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки). Можете да конфигурирате браузъра си така, че да бъдете уведомявани, когато получите бисквитка, и можете да решите във всеки отделен случай дали искате да ги приемете; можете също така да откажете бисквитките в определени случаи или като цяло да ги откажете. За повече информация вижте раздела за помощ на Вашия браузър. Ако не приемете бисквитките, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена. С приемането на съответните категории в нашия „банер за бисквитки“ или на уебсайта за избор на бисквитки, Вие се съгласявате и с обработването на Вашите лични данни чрез бисквитки. Тези лични данни се обработват въз основа на чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. а) от ОРЗД. За да научите повече за бисквитките и други възможни инструменти за уеб проследяване и възможностите за избор в това отношение, моля, посетете: http://youronlinechoices.eu/ (за потребители в Европейския съюз).

4.  Индивидуални услуги

4.1 Matomo: Ако сте активирали бисквитки за ефективност (функционалност)/статистика, ние използваме софтуера „Matomo“ (www.matomo.org) на този уебсайт - услуга на доставчика InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Нова Зеландия. Софтуерът задава бисквитка (текстови файл) на Вашия компютър, с която Вашият браузър може да бъде разпознат. Ако се извикат подстраници на нашия уебсайт, IP адресът на потребителя, съкратен с последните два байта (анонимизиран), извиканата подстраница и времето на извикване, страницата, от която потребителят е достигнал до нашия уебсайт (източник на препратка), кой браузър с какви приставки (плъгини), коя операционна система и каква разделителна способност на екрана се използва, времето, прекарано на уебсайта и страниците, достъпени от извиканата подстраница, се запазват. 

Обработването на данните се основава на чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. а) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтриете бисквитките в браузъра си или промените настройките си за бисквитки.

За повече информация относно обработването на данни от Matomo, моля, посетете: https://matomo.org/privacy/.

4.2 Google Анализ Ако сте активирали бисквитки за ефективност (функционалност)/статистика, този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). Google Анализ използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите го използват. Информацията, генерирана от бисквитката за използване на уебсайта от Ваша страна, обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените щати. 

В случай обаче, че IP анонимизирането е активирано на този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и съкращаван там. Ние използваме Google Анализ, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Получената статистика ни позволява да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребител. 

От името на МЕТРО в качеството му на оператор на този уебсайт, Google ще използва тази информация с цел оценка на използването от Ваша страна на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет спрямо оператора на уебсайта. 

IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Анализ, няма да се обединява с други данни от Google. Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. потребителски идентификатор) или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 14 месеца. Изтриването на данни с изтекъл период на съхранение се извършва автоматично веднъж месечно.

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването от Ваша страна на уебсайта (включително Вашия IP адрес) и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате приставката (плъгин) за браузър, налична на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Този уебсайт използва Google Анализ с разширение „_anonymizeIp()“. Това означава, че IP адресите се обработват в съкратен вид, като по този начин се изключва възможността за препратки към лица. Доколкото събраните за Вас данни са свързани с дадено лице, това незабавно се изключва и следователно личните данни се изтриват незабавно.

Ние използваме Google Анализ, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Получената статистика ни позволява да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребител. Правното основание за използването на Google Анализ е Вашето съгласие по чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. а) от ОРЗД. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещо действие и без да посочвате причини, като се свържете с нас, както е посочено по-горе. Всяко обработване до момента на оттеглянето остава незасегнато.

4.3 Мениджър на маркери на Google (Google Tag Manager): Използваме услугата, наречена Мениджър на маркери на Google, на Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Сключили сме Договор за обработване на лични данни с Google. Освен това т.нар. стандартни договорни клаузи по чл. 46 от ОРЗД са установени с Google като подходящи предпазни мерки. 

Мениджърът на маркери на Google е спомагателна услуга и самата тя обработва лични данни само за технически необходими цели. Мениджърът на маркери на Google се грижи за зареждането на други компоненти, които сами по себе си могат да събират данни. Мениджърът на маркери на Google няма достъп до тези данни. Ако е направено деактивиране на равнище домейн или бисквитка, то остава в сила за всички компоненти, които са интегрирани с Мениджърът на маркери на Google. 

В наш законен интерес е да оптимизираме използването на нашия уебсайт и да можем да интегрираме подходящи компоненти за тази цел. Следователно обработването на Вашите данни се основава на чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. е) от ОРЗД.

За повече информация относно Мениджъра на маркери на Google, моля, вижте политиката за защита на личните данни на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.  Чатбот

Нашият уебсайт използва чатбот, предоставен от Zendesk Inc, 989 Market St, San Francisco, CA 94103, САЩ. Когато активирате чатбота като стартирате чата, се генерира потребителски идентификатор за предоставяне на услугата. В този идентификатор се съхранява съдържанието на въведената от Вас информация, както и отговорите на чатбота.

Участието в чат е доброволно и е възможно без регистрация. Вие сами решавате кои лични данни да разкриете за себе си по време на чата. Не е необходимо обаче да предоставяте името си. Данните, които предоставяте, ще бъдат обработвани изключително за целите на отговора на Вашите запитвания и осигуряване на качеството. Не се осъществява свързване на историята на чата с конкретно приложение. 

Правното основание за обработването е чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. б) от ОРЗД или, когато се касае за осигуряване на качеството, чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. е) от ОРЗД. Доколкото е възможно, ние ще анонимизираме въведената от Вас информация с цел осигуряване на качеството. Ако това не може да бъде направено, ние имаме законен интерес да обработваме събраните данни, което представлява непрекъснатото подобряване на нашата услуга.

6.  Предоставяне на лични данни и периоди на съхранение 

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Вие не сте задължен(а) по закон да ни предоставяте Вашите лични данни. Ако решите да не ни предоставяте Вашите лични данни, това няма да има последствия за Вас, освен че в крайна сметка е възможно да не можете да използвате нашите услуги. Личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, ще се съхраняват само до постигане на целта, за която са били обработени, докато не ни кажете да изтрием Вашите данни или докато има законов период на съхранение. Ако обработването на Вашите данни се основава на съгласие, ние ще изтрием Вашите данни ако оттеглите съгласието си, освен ако не сме задължени по закон да запазим личните данни.

7.  Вашите права 

да упражнявате правата си съгласно ОРЗД 

  • да получите информация относно обработването на Вашите лични данни и копие от тези данни (чл. 15 от ОРЗД), 
  • да коригирате неточни и да попълните непълни лични данни (чл. 16 от ОРЗД), 
  • да изтриете личните си данни и, ако те са били оповестени публично, МЕТРО да информира другите администратори да лични данни за искането за изтриване (чл. 17 от ОРЗД), 
  • да ограниците обработването на Вашите лични данни (чл. 18 от ОРЗД), 
  • преносимост на данните, така че личните Ви данни да Ви бъдат предадени в структуриран, често използван и машинно четим формат и правото да предавате тези данни на друг администратор без никакви пречки от страна на МЕТРО (чл. 20 от ОРЗД), 
  • да оттеглите дадено съгласие; оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди неговото оттегляне (чл. 7 от ОРЗД) и
  • за да възразите срещу обработването на Вашите данни (чл. 21 от ОРЗД), можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на МЕТРО по всяко време. Вие също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако считате, че обработването на данни е несъвместимо с ОРЗД (чл. 77 от ОРЗД). 

Компетентни надзорни органи:

Държавен комисар по защита на данните и информационна сигурност на Северен Рейн-Вестфалия (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen) Домашен адрес: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Duesseldorf, Германия Пощенски адрес: Postfach 20 04 44, 40102 Duesseldorf, Германия Телефон: +49 (0) 211 / 384 24 – 0
Факс: +49 (0) 211 /384 24 – 10
Имейл: poststelle@lfdi.nrw.de
Уебсайт: www.ldi.nrw.de

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на законни интереси съгласно чл. 6, пар. 1, изр. 1, б. е) от ОРЗД, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно чл. 21 от ОРЗД, при условие че има причини за това, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. Ако желаете да упражните правото си на възражение, просто изпратете имейл до длъжностното лице по защита на данните на МЕТРО (вижте по-горе).

8. Актуализация 

Ние си запазваме правото периодично да актуализираме настоящото съобщение за поверителност на личните данни. Актуализациите на това съобщение за поверителност на личните данни ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Последна промяна Август 2022 г.

Търсене

Предложения за работа